HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen. U kunt de verzegelde dop op de fles niet openen.  

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product in bezit hebt gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. 

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om onderstaand formulier in te vullen en ons een e-mail met dat formulier toe te sturen op info@likeurmeisjes.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen. 

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.  

TERUGBETALING

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. 

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. 

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor dranken die korter houdbaar zijn zoals  de Cream Limoncello. Tevens dienen de stickers intact te zijn; ook de dop mag niet opengedraaid zijn. Het product moet in nette staat geretourneerd worden.

Het herroepingsformulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.

Herroepingsformulier Likeurmeisjes